KBT samtal

1 timme
Vad är KBT?

Kbt behandling bygger på ett samarbete mellan dig och mig som terapeut. Du är expert på ditt liv och jag på KBT metoden. Vi jobbar med det som du önskar förändra i ditt liv. I terapin ingår ofta för dig relevant utbildning kring hur hjärnan och kroppen fungerar vid olika tillstånd, exempelvis ångest, socialfobi och depression. Små hemuppgifter kan ingå i terapin, vilket gör att din utveckling av behandlingen fortsätter i vardagen. Enligt KBT påverkas vi av våra tankar, som ger känslor i kropp och själ, vilket därefter påverkar våra handlingar i livet, relationer och samspel. Människan är komplex, vi både påverkar och påverkas av varandra. Vid behov arbetar vi med din livshistoria exempelvis barndom, familjesituation eller andra jobbiga händelser i livet. Vårt bagage påverkar oss i nuet så länge det inte är bearbetat klart. Genom ökad medvetenhet och självkännedom ges du möjligheten att förändra ditt livsmönster i framtiden. Inom KBT arbetar jag även med din självkänsla och självmedkänsla vilket ger en ökad livskvalité för både ungdomar och vuxna. Mindfullness och acceptans är en naturlig del av vår psykiska hälsa inom KBT. När du går i KBT behandling hos mig önskar jag att du skall uppleva en ökad självkännedom med nya insikter om dina livsmönster och val eftersom du endast kan förändra dig själv och aldrig någon annan.

KBT är en effektiv behandlingsform vid exempelvis depression, ångest, stress, social fobi, livskris, medberoende och bristande självkänsla.