Familje & Föräldrastöd

1 timme
Vad är familje & Föräldrastöd?

Vi lever ständigt i relationer och påverkar och påverkas av varandra i cirklar. Det du sänder ut får du tillbaka i någon form. Slutsatsen blir då att om du plötsligt sänder ut något annat, så får du något annat tillbaka, vilket i familjeterapi är en del i grunden till förändring.

När vi blir föräldrar är vi ansvariga för att tillgodose ett barns behov på flera plan. Ditt barns egna ansvar ökas efter ålder och mognad. I olika utvecklingsfaser eller händelser i livet utmanas du ibland extra mycket i ditt föräldraskap, exempelvis vid separation eller i tonåren. När du kommer till mig för föräldrastöd är ditt barns behov i centrum. Du får utbildning i ditt barns utvecklingsstadie och även kunskap kring olika verktyg att använda i föräldraskapet. Verktygen underlättar för dig som förälder att möta ditt barn där det är just nu i sin utveckling. Att satsa på att utveckla en så god och ömsesidig relation till ditt barn eller partner som möjligt kan ge er många fina år tillsammans. Kommunikation är en annan nyckel i familjeterapi och en naturlig del i samtalen hos mig.