Självkänsla

1 timme

I samtal ges du kunskap & tips på hur du kan förbättra din självkänsla. Du får en ökad medvetenhet om dig själv & dina beteendemönster. Att förbättra din relation till dig själv beskrivs av tidigare kunder: ”jag har fått en känsla av inre frid” och ”jag har nu ett inre lugn i hjärtat”